Phó Bản Đơn

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-= PHÓ BẢN CÁ NHÂN=-

  • Tại Phó Bản Đơn sẽ có các phó bản khác nhau:
    • Tiến Cấp.
    • EXP.
    • Cốt Truyện.
    • Tháp.
  • Các Ải Phó Bản sẽ mở theo các cấp độ của thiếu hiệp.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây