Phó Bản Nhóm

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-= PHÓ BẢN NHÓM =-

 • Tại Phó Bản Nhóm sẽ có các ải:
  • Kho Binh Giới.
  • Bí Cảnh Cây Thần.
  • Đồng Nhân Trận.
  • Tam Phiên Doanh.
  • San Hô Địa.
 • Mỗi ngày có 30 lần vào. Sau 00:00 sẽ tạo mới số lần tham gia.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây