Phó Bản VIP

[DKV.360GAME.VN]

Bổn trang chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-= PHÓ BẢN VIP =-

  • Đạt cấp VIP qui định sẽ được vào phó bản VIP.
  • Nhận được nhiều phần thưởng, trang bị quý hiếm.
  • Mỗi ngày được vào khiêu chiến 1 lần. Sau 24h mỗi ngày sẽ tạo mới số lần thâm gia

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây