Cánh

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

Cánh

  • Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến mở Cánh.
  • Tiến cấp Cánh cần sử dụng Tiến Cấp Đơn.
  • Tiến cấp Cánh từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24h nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.
  • Mỗi Cánh sở hữu 6 kỹ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng Sách Nâng Cấp Kỹ Năng Cánh.
  • Cánh sẽ có 3 món Trang Bị gồm Phi Linh (tấn công), Phi Giáp (phòng ngự) và Phi Cốt(sinh lực) với nhiều cấp bậc và 1 món Vũ Ấn đặc biệt giúp tăng thuộc tính.


-- Tiến Cấp Đơn Cánh --


-- Cánh Xích Hoàng --


-- Cánh Dao Tuý Nguyệt --


-- Cánh Tử Hoán Thần --


-- Cánh Ngục Viêm Ma --


-- Cánh Kim Diệu Đế --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây