Đồng Hành

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

ĐỒNG HÀNH

  • Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến mở Đồng Hành.
  • Tăng cấp Thiên Phú cho Đồng Hành bằng Sách Tăng Cấp Thiên Phú.
  • Nhận thêm nhiều Đồng Hành khi hoàn thành nhiệm vụ, ngày đăng nhập, tăng lực chiến, nạp VIP, tiến cấp Liên Hoa,..
  • Có thể mang tối đa 3 Đồng Hành cùng ra trận, số Đồng Hành ra trận tương ứng số Liên Hoa.
  • Sử dụng Dị Dung và Thời Trang để tăng thuộc tính cho Đồng Hành cùng ngoại quan đẹp đẽ.


-- Đồng Hành Long Phu Nhân --


-- Đồng Hành Mộc Quận Chúa --


-- Đồng Hành Kha Mỹ Nhân --


-- Đồng Hành Ninh Ninh --


-- Đồng Hành Nhu Muội --


-- Giao Diện Bố Trận Đồng Hành --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây