Hoả Khí

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

Hoả Khí

  • Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến mở Hoả Khí.
  • Tiến cấp Hoả Khí cần sử dụng Tiến Cấp Đơn.
  • Tiến cấp Hoả Khí từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24h nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.
  • Mỗi Hoả Khí sở hữu 6 kỹ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng Sách Nâng Cấp Kỹ Năng Hoả Khí.
  • Hoả Khí sẽ có 3 món Trang Bị gồm Hoả Đạn (tấn công), Hoả Luân(phòng ngự) và Hoả Đồng (sinh lực) với nhiều cấp bậc và 1 món Hoả Ấn đặc biệt giúp tăng thuộc tính.


-- Tiến Cấp Đơn Hoả Khí --


-- Hoả Khí Lôi Đình --


-- Hoả Khí Tu La --


-- Hoả Khí Phá Lãng --


-- Hoả Khí Ám Ma --


-- Hoả Khí Truy Tinh --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây