Hoa Liên

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

Hoa Liên

  • Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến mở Hoa Liên.
  • Tiến cấp Hoa Liên cần sử dụng Tiến Cấp Đơn.
  • Tiến cấp Hoa Liên từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24h nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.
  • Mỗi Hoa Liên sở hữu 5 kỹ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng Sách Nâng Cấp Kỹ Năng Hoa Liên.
  • Hoa Liên sẽ có 3 món Trang Bị gồm Hoa Viên (tấn công), Hoa Đăng (phòng ngự) và Hoa Linh (sinh lực) với nhiều cấp bậc và 1 món Hoa Ấn đặc biệt giúp tăng thuộc tính.


-- Tiến Cấp Đơn Hoa Liên --


-- Hoa Liên Lăng Tiêu Diệm --


-- Hoa Liên Sát Đế Kình --


-- Hoa Liên Toái Tinh Không --

-- Hoa Liên Liên Niết Hoả --

-- Hoa Liên Kim Phượng Lăng --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây