Thần Binh

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

Thần Binh

  • Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến mở Thần Binh.
  • Tiến cấp Thần Binh cần sử dụng Tiến Cấp Đơn.
  • Tiến cấp Thần Binh từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24h nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.
  • Mỗi Thần Binh sở hữu 6 kỹ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng Sách Nâng Cấp Kỹ Năng Thần Binh.
  • Thần Binh sẽ có 3 món Trang Bị gồm Thần Bính (tấn công), Thần Sáo (phòng ngự) và Thần Thiết (sinh lực) với nhiều cấp bậc và 1 món Thần Ấn đặc biệt giúp tăng thuộc tính.


-- Tiến Cấp Đơn Thần Binh --


-- Thần Binh Khiếu Nhật --


-- Thần Binh Tuyết Ẩm --


-- Thần Binh Phượng Minh --


-- Thần Binh Địa Tiềm Long --


-- Thần Binh Ngục U Minh --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây