Thú Cưỡi

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

Thú cưỡi

  • Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến mở Thú Cưỡi.
  • Tiến cấp Thú Cưỡi cần sử dụng Tiến Cấp Đơn.
  • Tiến cấp Thú Cưỡi từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24h nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.
  • Mỗi Thú Cưỡi sở hữu 6 kỹ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng Sách Nâng Cấp Kỹ Năng Thú Cưỡi.
  • Thú Cưỡi sẽ có 3 món Trang Bị gồm Roi (tấn công), Yên (phòng ngự) và Giáp (sinh lực) với nhiều cấp bậc và 1 món Kỵ Ấn đặc biệt giúp tăng thuộc tính.


-- Tiến Cấp Đơn Thú Cưỡi --


-- Thú Cưỡi Kim La Khuyển --


-- Thú Cưỡi Phi Thiên Miêu --


-- Thú Cưỡi Liệt Phong Hạc --


-- Thú Cưỡi Thiên Hổ Tựu --


-- Thú Cưỡi Cửu Liệt Phong --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây