Bang Tranh Bá

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.


BANG TRANH BÁ

Phần Thưởng

  • Nhất Bang Chủ, Bang Hội Tinh, Cống Hiến, Linh Ấn.

Cách Tham Gia

  • Thời gian: Mỗi ngày 20h00 - 20h30.
  • Thành viên của bang đều được tham gia.
  • Bang có điểm khu chiến cao nhất sẽ dành chiến thắng.
  • Điểm nhận được khi tham gia đánh boss, vận chuyển, vật tư.
  • Top 10 Bang Tranh Bá sẽ được tham gia Đoạt Thành Chiến.-- Hoạt Động Bang Tranh Bá --


-- Hướng Dẫn Tham Gia Hoạt Động --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây