BOSS Thế Giới

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.


BOSS THẾ GIỚI

Phần Thưởng

  • Vàng Khoá, Kỵ Ấn, Tầm Bảo-Tinh, Sách Tấn Công, Sách Phòng Thủ, Sách Né Tránh, Quyển EXP,..
  • Cấp độ BOSS càng lớn, phẩm chất vật phẩm nhận được khi săn BOSS sẽ càng cao.

Cách Tham Gia

  • Thời gian: Làm mới vào 9h00, 16h00 và 21h40 hằng ngày.
  • Nhân vật đạt cấp độ quy định (50, 60, 70,..) mở được BOSS cấp độ tương ứng.
  • Tham gia săn BOSS theo tổ đội để tăng hiệu quả.-- Hoạt Động BOSS Thế Giới --


-- Hướng Dẫn Tham Gia & Phần Thưởng --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây