Hoàng Lăng Tầm Bảo

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.


HOÀNG LĂNG TẦM BẢO

Phần Thưởng

  • Vàng Khoá, Quà Tiến Cấp Đơn, Tầm Bảo-Tinh, Điểm Vinh Dự.

Cách Tham Gia

  • Nhân vật đạt cấp 50 trở lên có thể tham gia hoạt động.
  • Thời gian: Mỗi ngày 16h30 - 17h00.
  • Tham gia 5 nhiệm vụ Hoàng Lăng nhận thưởng tương ứng
  • Hoàn thành tất cả nhiệm vụ nhận thêm phần thưởng và x2 EXP.
  • Diệt BOSS Hoàng Lăng nhận Đạo Cụ Hiếm và Rương Hoàng Lăng.
  • Trong Hoàng Lăng hưởng x2 EXP khi diệt quái.-- Hoạt Động Hoàng Lăng Tầm Bảo --


-- Hướng Dẫn Tham Gia & Phần Thưởng --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây