Khoa Cử

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.


KHOA CỬ

Phần Thưởng

  • Danh Hiệu Hội Nguyên / Trạng Nguyên, Nhàn Rỗi-Tinh, Điểm Vinh Dự, EXP, Vàng Khoá.

Cách Tham Gia

  • Nhân vật đạt cấp .40 có thể bắt đầu tham gia dự thí.
  • Khoa Cử gồm hai kỳ thi chính:
    - Thi Hội: 15h00 - 15h15 thứ 2,3,5,6,7.
    - Thi Đình: 15h00 - 15h15 thứ 4. Chủ Nhật.
  • Có 2 đáp án các Thiếu niên có thể di chuyển đến để chọn.
  • Hạng 1 Thi Hội đạt danh hiệu Hội Nguyên, hạng 1 Thi Đình đạt danh hiệu Trạng Nguyên và Đúc Tượng Thành Chính.-- Hoạt Động Thi Hội & Thi Đình --


-- Hướng Dẫn Tham Gia & Phần Thưởng --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây