Liên Server 1v1

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.


LIÊN SERVER 1v1

Phần Thưởng

  • Uy Danh, Thi Đấu-Tinh.

Cách Tham Gia

  • Nhân vật đại cấp 50 có thể bắt đầu tham gia.
  • Thời gian: Mỗi ngày 21h00 - 21h30.
  • Điểm mỗi ngày sẽ quyết định bậc.
  • Điểm càng cao thưởng uy danh càng nhiều.-- Hoạt Động Thi Đấu Liên Server 1v1 --


-- Hướng Dẫn Tham Gia & Phần Thưởng --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây