Vàng May Mắn

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.


VÀNG MAY MẮN

Phần Thưởng

  • Vàng Khoá May Mắn, Tầm Bảo-Tinh, Đá Cường Hoá, Linh Ấn, Hộp Quyển Linh-Cao, Hộp Đá Lv.2

Cách Tham Gia

  • Thời gian: 10h00 - 10h30 và 14h00 - 14h30 hằng ngày.
  • Tham gia diệt quái, làm nhiệm vụ, thu thập,.. trong hoạt động nhận thưởng.
  • Mỗi 5 phút sẽ tạo mới Tiền Đa, tìm diệt mỗi Tiền Đa rơi ngẫu nhiên 5-10 Vàng Khoá.-- Hoạt Động Vàng May Mắn --


-- Hướng Dẫn Tham Gia & Phần Thưởng --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây