BÁCH CHIẾN VÔ SONG - Phiên Bản Mới 30.08.2017

Từ 29-08-17

Ảo Hóa Trân Bảo Long Mã

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- ẢO HÓA TRÂN BẢO LONG MÃ --

  • Ra mắt ảo hóa Trân Bảo mới Long Mã (còn gọi là Bạch Long Mã - đồ đệ thứ tư của Đường Tam Tạng).
  • Thông tin chi tiết về cách nhận sẽ được cập nhật sau trên trang chủ.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây