BÁCH CHIẾN VÔ SONG - Phiên Bản Mới 30.08.2017

Từ 29-08-17

BXH Đua TOP Tiến Cấp Máy Chủ Mới

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- BXH ĐUA TOP TIẾN CẤP MÁY CHỦ MỚI --

Nội Dung

  • Bổ sung sự kiện BXH Đua Top Tiến Cấp vào chuỗi sự kiện Máy Chủ Mới.
  • Chỉ áp dụng đối với các máy chủ mới có thời gian mở dưới 5 ngày và mở sau ngày 30.08.2017.
Đua TOP Ngày 1

--- Ngày 1 - BXH Đua Top Thú Cưỡi ---

--- Hạng 1 BXH Đua Top Thú Cưỡi nhận danh hiệu hiếm ---

Đua TOP Ngày 2

--- Ngày 2 - BXH Đua Top Hoa Liên ---

--- Hạng 1 BXH Đua Top Hoa Liên nhận danh hiệu hiếm ---

Đua TOP Ngày 3

--- Ngày 3 - BXH Đua Top Thần Binh ---

--- Hạng 1 BXH Đua Top Thần Binh nhận danh hiệu hiếm ---

Đua TOP Ngày 4

--- Ngày 4 - BXH Đua Top Cánh ---

--- Hạng 1 BXH Đua Top Cánh nhận danh hiệu hiếm ---

Đua TOP Ngày 5

--- Ngày 5 - BXH Đua Top Hỏa Khí ---

--- Hạng 1 BXH Đua Top Hỏa khí nhận danh hiệu hiếm ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây