BÁCH CHIẾN VÔ SONG - Phiên Bản Mới 30.08.2017

Từ 29-08-17

Quốc Khánh (30.08-05.09)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- QUỐC KHÁNH (30.08-05.09) --

Điều Kiện

  • Máy chủ mở trên 10 ngày mới có thể tham gia sự kiện.

Thời Gian

  • Bắt Đầu: Sau hoàn tất bảo trì 30.08.2017
  • Kết Thúc: 23h59 ngày 05.09.2017

Quà Đăng Nhập

--- Giao diện sự kiện Quốc Khánh-Quà Đăng Nhập ---

Quy Tắc
  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào game nhận được gói quà của ngày hôm đó.
  • Tích lũy đủ 7 ngày đăng nhập sẽ nhận được gói quà 7 ngày chứa Đồ Bơi Hiếm.

--- Tích lũy đăng nhập đủ 7 ngày nhận Đồ Bơi Hiếm ---

Phần Thưởng

Thu Thập Ngày Lễ

--- Giao diện sự kiện Quốc Khánh-Quà Đăng Nhập ---

Quy Tắc
  • Trong thời gian hoạt động, diệt quái Lv.50 trở lên có tỷ lệ rơi nguyên liệu gồm hình chữ.
  • Thu thập đủ nguyên liệu hình chữ để ghép thành một trong các bộ chữ quy định sẽ đổi được gói quà tương ứng.
  • Đặc biệt, đổi và mở gói quà Túi Đại Hội có tỷ lệ nhận được danh hiệu hiếm Quốc Khánh 2017 tăng thêm 14500 Lực Chiến.
Phần Thưởng

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây