BÁCH CHIẾN VÔ SONG - Phiên Bản Mới 30.08.2017

Từ 29-08-17

Tăng Sao Trân Bảo

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TĂNG SAO TRÂN BẢO --

Nội Dung

  • Sau khi sở hữu ảo hóa Trân Bảo, có thể sử dụng Trân Bảo Tinh Phách tương ứng làm nguyên liệu Tăng Sao Trân Bảo, cộng thêm thuộc tính.
  • Ví dụ: Sử dụng Linh Miêu Tinh Phách làm nguyên liệu tăng sao ảo hóa trân bảo Linh Miêu.

--- Tăng sao ảo hóa trân bảo Linh Miêu bằng Linh Miêu Tinh Phách ---

--- Tăng sao ảo hóa trân bảo Huyết Bổng bằng Huyết Bổng Tinh Phách ---

--- Tăng sao ảo hóa trân bảo Đoàn Viên bằng Đoàn Viên Tinh Phách ---

  • Có thể nhận Linh Miêu/Huyết Bổng/Đoàn Viên Tinh Phách thông qua sự kiện Nạp Lần Đầu-Ngày và Đặc Sắc-Nạp Mỗi Ngày (Chi tiết tại: https://goo.gl/yJcZAd).

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây