CẬP NHẬT MỚI - NƯƠNG TỬ ƠI..!! (14.07)

Từ 13-07-17

BXH Kết Hôn

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- BXH KẾT HÔN --

Điều Kiện

  • Nhân vật cần đạt cấp Lv.50 trở lên để mở BXH Kết Hôn.

Quy Tắc

Bảng Xếp Hạng
  • BXH Kết Hôn là hoạt động toàn server, mỗi ngày 1000 cặp đầu tiên toàn server tổ chức Hôn Lễ - Hào Hoa sẽ được lên BXH Kết Hôn và nhận thưởng.
  • Nếu trong ngày cử hành Hôn Lễ - Hào Hoa nhiều lần thì chỉ cần nằm trong top 1000 là có thể nhận lại phần thưởng và lên lại BXH.
  • BXH Kết Hôn sẽ làm mới mỗi ngày.

--- Giao diện BXH Kết Hôn ---

Hạnh Phúc
  • Tổ chức đủ 6 loại Hôn Lễ sẽ nhận được Danh Hiệu “LỤC THẾ TÌNH DUYÊN” vĩnh viễn.
  • Lưu ý: Danh Hiệu “LỤC THẾ TÌNH DUYÊN” chỉ có thể nhận được một lần duy nhất.

--- Giao diện Hạnh Phúc ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây