CẬP NHẬT MỚI - NƯƠNG TỬ ƠI..!! (14.07)

Từ 13-07-17

BXH Quà Liên Server

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- BXH QUÀ LIÊN SERVER --

Điều Kiện

  • Nhân vật cần đạt cấp Lv.50 trở lên để mở BXH Quà Liên Server.

Thời Gian

  • Bắt Đầu: 0h00 ngày 15.07.2017
  • Kết Thúc: 0h00 ngày 16.07.2017

Quy Tắc

  • BXH Quà Liên Server bao gồm BXH Hấp Dẫn và BXH Thân Mật.
  • Trong ngày khi tăng Điểm Hấp Dẫn và Điểm Thân Mật đạt mức quy định sẽ được nhận thưởng mức.
  • Vào đến top 100 (liên server) Điểm Hấp Dẫn hoặc Điểm Thân Mật sẽ được nhận thưởng thêm.
  • Hệ thống chỉ tính Điểm Hấp Dẫn và Điểm Thân Mật mà nhân vật đã tăng trong ngày, không tính Điểm đã có từ trước sự kiện.
  • BXH Hấp Dẫn và BXH Thân Mật được làm mới mỗi ngày, phần thưởng sẽ được gửi qua Thư Cá Nhân.

--- Giao diện BXH Hấp Dẫn ---

--- Giao diện BXH Ngọt Ngào ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây