Chơi Đại Kiếm Vương nhận ngay quà HOT

Từ 25-05-17

Tài khoản thân thiết nhận quà Đại Kiếm Vương

Tên hộp quàPhần thưởngSố lượngTính chất
Hộp quà Đại Kiếm Vương 1 Vàng Khóa 30 Khóa
Hộp Sách EXP-TB 5
Đá Cường Hóa 5
Hộp quà Đại Kiếm Vương 2 Vàng Khóa 50 Khóa
Hộp Sách EXP-TB 10
Đá Cường Hóa 10
Hộp quà Đại Kiếm Vương 3 Vàng Khóa 80 Khóa
Hộp Sách EXP-TB 15
Túi Sinh Lực 5
Đá Cường Hóa 15
Hộp quà Đại Kiếm Vương 4 Vàng Khóa 140 Khóa
Hộp Sách EXP-TB 20
Đá Cường Hóa 25
Thuốc Hồi Sinh 15
Đá Tấn Công Lv3 2

Quà Tặng bạn hữu đến từ 3Q

Cấp nhân vật tại 3QTên hộp quà
1- 8 Hộp quà Đại Kiếm Vương 1*1
9-16 Hộp quà Đại Kiếm Vương 2*1
17-23 Hộp quà Đại Kiếm Vương 3*1
Từ 23 trở lên Hộp quà Đại Kiếm Vương 4*1

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây