Chuỗi Sự Kiện Liên Thông Máy Chủ

Từ 22-08-17

Đoạt Thành Chiến

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- ĐOẠT THÀNH CHIẾN --

--- Giao diện sự kiện Gộp Server-Đoạt Thành Chiến ---

Nội Dung

  • Tham gia hoạt động Đoạt Thành Chiến để có cơ hội nhận được các phần thưởng hiếm mới có giá trị cao.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây