Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Từ 25-05-17

Hoạt Động Máy Chủ Mới

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-= HOẠT ĐỘNG MÁY CHỦ MỚI =-

Thời gian: 5 ngày (tính từ ngày mở server)

 • Hoàn thành từng yêu cầu sẽ được nhận thưởng tương ứng.
 • Qua ngày, vẫn có thể hoàn thành yêu cầu của các ngày trước.

---Mục Tiêu 5 Ngày: Ngày 1---

---Mục Tiêu 5 Ngày: Ngày 5---

Lưu ý

 • Kết thúc hoạt động, các phần thưởng chưa nhận sẽ không được nhận tiếp. Xin lưu ý nhận quà ngay để tránh trường hợp mất quà đáng tiếc.
 • Mỗi ngày sẽ thay đổi chuỗi nhiệm vụ tương ứng với mỗi tiến cấp.
 • Hoàn thành yêu cầu sẽ được tăng thêm mức phần thưởng được nhận khi hết ngày.

---Ngày 1 – Tiến Cấp Thú Cưỡi---

---Ngày 2 – Tiến Cấp Hoa Liên---

---Ngày 3 – Tiến Cấp Thần Binh---

---Ngày 4 – Tiến Cấp Cánh---

---Ngày 5 – Tiến Cấp Hoả Khí---

Lưu ý

 • Phần thưởng qua ngày, nếu chưa nhận hệ thống sẽ gửi qua thư cá nhân.
 • Nếu không hoàn thành các nhiệm vụ thì mặc định chỉ nhận được phần thưởng thấp nhất.
 • Nạp tích luỹ mỗi ngày sẽ được nhận thưởng tương ứng với mỗi mốc đạt được
 • Các mốc nạp: 300/800/1500/2500/4000/6500/10000/15000/30000/50000 Vàng.

---Dị Dung Đồng Hành: Tiểu Khang---

---Dị Dung Đồng Hành: Tiểu Phi---

Lưu ý

 • Hoạt động chỉ diễn ra trong ngày.
 • Qua ngày mới, hệ thống sẽ reset số Vàng đã nạp về 0 và thay đổi phần thưởng tương ứng với ngày tiếp theo.
 • Khi tham gia nạp, sẽ nhận được vật phẩm “Đế Phi Đơn”, tích luỹ đủ số lượng yêu cầu có thể đổi Dị Dung cho Đồng Hành.

Quy tắc nhận thưởng

 • Máy chủ có 50 người nạp lần đầu, toàn máy chủ được miễn phí nhận thưởng.
 • Máy chủ có 50 người nạp lần đầu, nhân vật nạp vàng với số lượng bất kỳ thì được phép nhận thêm.
 • Máy chủ có 50 người nạp lần đầu, nhân vật nạp từ 800 vàng trở lên thì được phép nhận thêm.

Lưu ý

 • Quy tắc này được áp dụng cho các mốc yêu cầu người chơi: 20/50/100/200/300 người.
 • Phần thưởng sẽ thay đổi mỗi ngày.
 • Phần thưởng chưa nhận khi qua ngày sẽ mất, xin lưu ý nhận để tránh các trường hợp mất quà đáng tiếc.

Quy tắc nhận thưởng

 • Lần 1: Số người chơi toàn máy chủ đạt yêu cầu, toàn máy chủ được nhận quà.
 • Lần 2: Số người chơi toàn máy chủ đạt yêu cầu, người chơi có nạp Vàng sẽ được nhận tiếp 1 lần nữa.

Lưu ý

 • Phần thưởng sẽ thay đổi mỗi ngày.
 • Sau khi nhận thưởng lần 1, phần thưởng lần 2 mới xuất hiện.
 • Phần thưởng chưa nhận khi qua ngày sẽ mất, nên các Thiếu Hiệp nhớ nhận để tránh các trường hợp mất quà đáng tiếc.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây