Lịch Tổng Hợp Chuỗi Sự Kiện Tuần Hoàn

Từ 24-05-18

Lịch Tổng Hợp Chuỗi Sự Kiện Tuần Hoàn

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- LỊCH TỔNG HỢP CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN HOÀN --

  • Nhằm giúp các Thiếu Hiệp dễ dàng nhất khi theo dõi lịch trình diễn ra sự kiện, Công Công xin công bố lịch tổng hợp chuỗi sự kiện tuần hoàn sẽ có ở webgame Đại Kiếm Vương.

Lưu ý

  • Mỗi Chuỗi Sự Kiện Tuần Hoàn kéo dài 6 ngày.
  • Đối với các sự kiện Ưu Đãi Tiến Cấp:
    • Mỗi sự kiện sẽ diễn ra cách nhau 3 ngày, mỗi lần kéo dài 2 ngày.
    • Thứ tự hoàn trả ưu đãi tiến cấp: Thú Cưỡi > Thần Binh > Cánh > Hoa Liên > Hỏa Khí > Chiến Hồn > Ma Nhẫn

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây