Nội Dung Cập Nhật Mới 03.01.2018

Từ 02-01-18

Mở Rộng Giới Hạn Cấp Nhân Vật

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- MỞ RỘNG GIỚI HẠN CẤP NHÂN VẬT --

--- Mở rộng giới hạn cấp nhân vật đến Lv.160 ---

Nội Dung

    • Cập nhật mở rộng giới hạn cấp mà nhân vật có thể đạt được lên đến Lv.160.
    • Mở thêm bản đồ mới Thương Minh Trấnphó bản nhóm Thương Minh Cảnh (mở khi nhân vật đạt cấp Lv.140).

--- Bản đồ mới Thương Minh Trấn ---

--- Phó bản nhóm Thương Minh Cảnh diệt BOSS Thương Minh Ma Sứ ---

  • Mở rộng giới hạn phó bản đơn EXP đến đợt 390.

--- Phó bản đơn EXP đợt 390 ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây