Nội Dung Cập Nhật Mới 03.01.2018

Từ 02-01-18

Vòng Quay Thử Vận (03.01-09.01)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương. 

-- VÒNG QUAY THỬ VẬN (03.01-09.01) --

--- Giao diện sự kiện Vòng Quay Thử Vận (03.01-09.01) ---

Thời Gian

 • Bắt Đầu: Sau hoàn tất bảo trì sáng 03.01.2018.
 • Kết Thúc: 23h59 ngày 09.01.2018.

Điều Kiện

 • Máy chủ có thời gian mở trên 10 ngày.
 • Nhân vật cần đạt cấp Lv.50 trở lên để tham gia sự kiện.

Quy Tắc Thử Vận

  • Mỗi ngày nhận 2 lần Thử Vận miễn phí.
  • Tham gia Thử Vận để nhận được nhiều phần quà may mắntích lũy Điểm Đổi Thưởng (50 Điểm/lần Thử Vận).
  • Trong ngày, Thử Vận đạt số lần nhất định sẽ nhận được gói quà thưởng thêm.

  • Đặc biệt, có thể nhận được Túi Tinh Phách Như Ý tại giao diện đổi thưởng hoặc tại gói quà thưởng thêm.

Tích lũy Điểm Đổi Thưởng

  • Tham gia Thử Vận và tích lũy Điểm Đổi Thưởng dùng đổi các phần quà cao cấp tại mục đổi thưởng của sự kiện.

  • Đặc biệt, có thể đổi được tinh phách trân bảo thần binh Tuyết Phách Tinh, Hộp Đá Đặc Biệt Lv.4, Quà Trưởng Thành Đơn-Hiệp, Mảnh Sách Đúc, Bùa Như Ý, Bùa Tăng Linh,..

--- Một số phần quà giá trị cao có thể đổi từ sự kiện ---

 

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây