Nội Dung Cập Nhật Mới 04.04.2018

Từ 03-04-18

Ra mắt 3 bộ sưu tập mới

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- RA MẮT 3 BỘ SƯU TẬP MỚI --

Nội Dung

    • Ra mắt 3 bộ sưu tập mới gồm Vân Nguyệt, 3Q-Bắc NgụyVượng Cát.

-- Bộ Vân Nguyệt --


-- Bộ 3Q-Bắc Ngụy --


-- Bộ Vượng Cát --


    • Kỹ năng Bộ Vân Nguyệt: Tăng 10% Sát Thương (thu thập 2/4 bộ) và mở kỹ năng truyền thuyết Nguyệt Huy (thu thập đủ bộ).

    • Kỹ năng 3Q-Bắc Ngụy: Tăng 10% Sát Thương (thu thập 2/4 bộ) và mở kỹ năng truyền thuyết Trấn Phong (thu thập đủ bộ).

    • Kỹ năng Vượng Cát: Tăng 5% Sát Thương (thu thập 2/4 bộ) và mở kỹ năng truyền thuyết Phúc Duyên (thu thập đủ bộ).

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây