Nội Dung Cập Nhật Mới 06.09.2017

Từ 05-09-17

Phó Bản Đơn - Chú Hồn

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- PHÓ BẢN ĐƠN CHÚ HỒN --

--- Giao diện Phó Bản Đơn mới Chú Hồn ---

Nội Dung

  • Ra mắt phó bản đơn mới Chú Hồn.
  • Tham gia khiêu chiến phó bản Chú Hồn có thể nhận thưởng EXP, Đá Tinh Luyện, Quân Lệnh Tước.

Phần Thưởng

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây