Nội Dung Cập Nhật Mới 06.09.2017

Từ 05-09-17

Quân Tước

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- QUÂN TƯỚC --

--- Giao diện tính năng mới Quân Tước ---

Nội Dung

 • Tiến cấp Quân Tước giúp tăng thêm thuộc tính cho trang bị.
 • Tích lũy EXP Quân Tước để tiến cấp Quân Tước, EXP Quân Tước có thể nhận được thông qua các tính năng và hoạt động khác gồm:
  - Tăng bậc tiến cấp (thú cưỡi, thần binh, cánh,..)
  - Kích hoạt Trân Bảo
  - Kích hoạt Thời Trang và Đồ Bơi nhân vật
  - Thu thập Dị Dung đồng hành
 • Dùng đạo cụ Đá Tinh Luyện để tiến hành tinh luyện trang bị Quân Tước nhằm tăng hiệu quả.
 • Có thể nhận được Đá Tinh Luyện thông qua Phó Bản Đơn mới Chú Hồn.

--- Giao diện Phó Bản Đơn mới Chú Hồn ---

--- Đá Tinh Luyện có thể nhận được thông qua phó bản Chú Hồn ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây