Nội Dung Cập Nhật Mới 06.09.2017

Từ 05-09-17

Tiến Cấp Thú Cưỡi - Bậc 11

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TIẾN CẤP THÚ CƯỠI BẬC 11 --

--- Ra mắt tiến cấp Thú Cưỡi bậc 11 – Ma La ---

Nội Dung

  • Ra mắt tiến cấp Thú Cưỡi bậc 11 – Ma La
  • Trong quá trình tăng bậc 10 lên 11 sẽ không giới hạn thời gian chúc phúc.
  • Khi tăng bậc thành công sẽ tăng giới hạn dùng Tư Chất Đơn và Trưởng Thành Đơn.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây