Nội Dung Cập Nhật Mới (06.12)

Từ 05-12-17

Cập Nhật Ưu Hóa Trân Bảo

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- CẬP NHẬT ƯU HÓA TRÂN BẢO --

Cập Nhật Trân Bảo Mới

  • Ra mắt 3 ảo hóa trân bảo mới gồm:
Tên Trân BảoLoạiHướng Dẫn
Phi Điện Thú Cưỡi

- Điều kiện mở: Đã sở hữu U Linh và Băng Phượng.

- Cách mở: Đổi tinh phách tại Tiệm Danh Vọng.

Lợi Bổng Thần Binh

- Điều kiện mở: Đã sở hữu Long Thưởng và Lưỡi Hái.

- Cách mở: Nhận tinh phách tại Phó Bản Nhóm.

Kim Sách Cánh

- Điều kiện mở: Đã sở hữu Thước Vũ và Ác Ma.

- Cách mở: Đổi tinh phách tại Tiệm Công Trạng.

--- Ảo hóa trân bảo Phi Điện mới ---

--- Ảo hóa trân bảo Lợi Bổng mới ---

--- Ảo hóa trân bảo Kim Sách mới ---

Ưu Hóa Tăng Bậc Trân Bảo

  • Mở rộng giới hạn tăng bậc trân bảo đến bậc 6.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây