Nội Dung Cập Nhật Mới (06.12)

Từ 05-12-17

Mở Rộng Cấp Long Mạch

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- MỞ RỘNG CẤP LONG MẠCH --

Nội Dung

  • Mở rộng giới hạn cấp Long Mạch đến Lv.500 (giới hạn cũ là Lv.360).

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây