Nội Dung Cập Nhật Mới (06.12)

Từ 05-12-17

Thú Cưỡi Mới Bậc 12

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- RA MẮT THÚ CƯỠI MỚI BẬC 12 --

--- Ra mắt tiến cấp Thú Cưỡi mới bậc 12 – Kính Linh---

Nội Dung

  • Ra mắt tiến cấp Thú Cưỡi bậc 12 – Kính Linh
  • Trong quá trình tăng bậc 11 lên 12 sẽ không giới hạn thời gian chúc phúc.
  • Khi tăng bậc thành công sẽ tăng giới hạn dùng Tư Chất Đơn và Trưởng Thành Đơn.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây