Nội Dung Cập Nhật Mới 15.11.2017

Từ 14-11-17

Chú Hồn Quân Tước

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- CHÚ HỒN QUÂN TƯỚC --

--- Giao diện Chú Hồn Quân Tước ---

Nội Dung

    • Ra mắt tính năng mới Chú Hồn Quân Tước.
    • Sử dụng đạo cụ Sách Chú Hồn Quân Tước để tiến hành tăng cấp chú hồn cho trang bị quân tước.

--- Sách Chú Hồn Quân Tước ---

    • Đặc biệt, chú hồn quân tước đạt đỏ bộ sẽ kích hoạt thêm thuộc tính riêng.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây