Nội Dung Cập Nhật Mới 21.03.2018

Từ 20-03-18

Hoàn Trả (21.03-23.03)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- HOÀN TRẢ (21.03-23.03)--

--- Giao diện sự kiện Hoàn Trả ---

Thời Gian

  • Bắt đầu: Sau hoàn tất bảo trì ngày 21.03.2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 23.03.2018

Nội Dung

    • Nạp đạt 388 vàng sẽ nhận được gói quà hoàn trả nạp gồm đạo cụ Đá Tôi Luyện và Quà Tư Chất Đơn.

--- Gói quà hoàn trả nạp 388 vàng ---

    • Tiêu phí đạt 588 vàng sẽ nhận được gói quà hoàn trả tiêu phí gồm đạo cụ Bùa Phá Ấn-Cao và Đá Cường Hóa-Cao.

--- Gói quà hoàn trả tiêu phí 588 vàng ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây