Nội Dung Cập Nhật Mới 21.03.2018

Từ 20-03-18

x2 Phó Bản Tiến Cấp (21.03-23.03)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- x2 PHÓ BẢN TIẾN CẤP (21.03-23.03)--

--- Giao diện sự kiện x2 Phó Bản Tiến Cấp ---

Thời Gian

  • Bắt đầu: Sau hoàn tất bảo trì ngày 21.03.2018
  • Kết thúc: 23h59 ngày 23.03.2018

Nội Dung

  • Trong thời gian sự kiện, tham gia khiêu chiến phó bản Tiến Cấp lần đầu sẽ nhận thưởng x1 số lượng Tiến Cấp Đơn như bình thường.
  • Sau khi dùng vàng tạo lại và tiến hành khiêu chiến sẽ nhận thưởng x2 số lượng Tiến Cấp Đơn.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây