Nội Dung Cập Nhật Mới 22.11.2017

Từ 21-11-17

Hệ Thống Võ Tu

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- HỆ THỐNG MỚI VÕ TU --

--- Giao diện truy cập hệ thống Võ Tu ---

Nội Dung

 • Ra mắt hệ thống mới Võ Tuphó bản mới Võ Tu.
 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp Lv.90 sẽ mở được hệ thống Võ Tu.

Hướng Dẫn Võ Tu

  • Tham gia hoàn thành hết các hoạt động của mỗi giai đoạn sẽ mở được một Diệt Thế Ma Khí.
  • Có 3 loại Diệt Thế Ma Khí tương ứng với 3 giai đoạn, gồm:

--- Hoàn thành hết hoạt động giai đoạn Dịch Cốt mở Ma Châu ---

--- Hoàn thành hết hoạt động giai đoạn Dịch Tủy mở Yêu Luân ---

--- Hoàn thành hết hoạt động giai đoạn Dịch Cân mở Linh Hồ ---

  • Khi mở được một Diệt Thế Ma Khí sẽ mở thêm kỹ năng Ma Khí đó, gồm:

--- Kỹ năng Tịnh Tà tương ứng Ma Châu ---

--- Kỹ năng Trấn Hồn tương ứng Yêu Luân ---

--- Kỹ năng Băng Phong tương ứng Linh Hồ ---

  • Hoàn thành cả 3 giai đoạn sẽ tiến vào Võ Tu Phá Giới.

--- Giai đoạn Võ Tu Phá Giới ---

  • Khiêu chiến thành công Võ Tu Phá Giới sẽ nhận được danh hiệu siêu hiếm Tầm Tungthời trang mới Tầm Tung.

--- Danh hiệu và thời trang mới Tầm Tung ---

Phó Bản Võ Tu

--- Giao diện truy cập phó bản Võ Tu ---

  • Khiêu chiến phó bản Võ Tu có thể nhận được Tiến Cấp Đơn dùng tăng bậc cho các loại Diệt Thế Ma Khí tương ứng, gồm:

 • Ngoài ra, có thể tìm mua các Tiến Cấp Đơn trên tại Cửa Hàng và các hoạt động khác trong game.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây