Nội Dung Cập Nhật Mới 30.05.2018

Từ 29-05-18

Hệ thống Linh Sủng mới

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- HỆ THỐNG LINH SỦNG MỚI--

Thông tin chung

  • Điều kiện: Nhân vật đạt Lv.81 trở lên sẽ mở thêm tính năng Linh Sủng mới.
  • Sau khi mở tính năng, tại giao diện Nhân Vật chọn biểu tượng Linh Sủng sẽ mở ra giao diện tính năng Linh Sủng mới.

  • Sở hữu và tăng cấp cho một hoặc nhiều Linh Sủng, tất cả thuộc tính các Linh Sủng sẽ cộng trực tiếp vào thuộc tính nhân vật, tuy nhiên chỉ có thể chọn 1 Linh Sủng theo sau.

Cách nhận Linh Sủng

  • Linh Sủng có thể nhận được bằng cách đổi đạo cụ Ngọc Ảo Cảnh tại giao diện Linh Sủng Cảnh-Đổi.

Nuôi dưỡng Linh Sủng

  • Tại giao diện Linh Sủng, với Linh Sủng đang sở hữu, nhấn nút Nuôi Dưỡng để mở giao diện tăng cấp.

  • Để nuôi dưỡng và tăng cấp Linh Sủng, cần tích lũy điểm Linh Khí nhất định và đạo cụ Đá Linh Sủng (nhận từ tham gia Linh Sủng Cảnh).

  • Linh Sủng được nuôi dưỡng và tăng cấp sẽ nâng cao chỉ số thuộc tính cộng thêm cho nhân vật.

Linh Sủng Cảnh

  • Mỗi ngày, miễn phí 2 lượt gieo xúc xắc đầu tiên khi tham gia tính năng Linh Sủng Cảnh.

  • Hoàn thành hết vòng có thể dùng Vàng tạo mới vòng tiếp theo (tối đa 2 lần tạo mới/ngày).

  • Thông qua Linh Sủng Cảnh, có thể nhận được:
   • Ngọc Ảo Cảnh: Dùng đổi Linh Sủng mới tại giao diện Linh Sủng Cảnh-Đổi.
   • Đá Linh Sủng: Dùng để đột phá cấp Linh Sủng.
   • Điểm Linh Khí: Nguyên liệu nuôi dưỡng Linh Sủng.
   • Vé Ảo Cảnh: Dùng ném xúc sắc trong Linh Sủng Cảnh.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây