Phiên Bản Mới - ĐÔNG NGÔ XÍCH BÍCH (10.01)

Từ 09-01-18

Mở Rộng Cấp Ma Nhẫn

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- MỞ RỘNG CẤP MA NHẪN --

Nội Dung

  • Mở rộng cấp Ma Nhẫn lên đến bậc 9 (so với giới hạn cũ là bậc 6 trước đây).
  • Ra mắt ba bậc Ma Nhẫn mới gồm Quỷ Bức (bậc 7 - song nhẫn), Thánh Diệm (bậc 8 - song nhẫn) và Tà Linh (bậc 9 - tam nhẫn).
  • Trang bị Ma Nhẫn cấp cao giúp tăng nhiều lực chiến và mở thêm thuộc tính đặc biệt.

--- Tiến cấp Ma Nhẫn bậc 7 ---

--- Tiến cấp Ma Nhẫn bậc 8 ---

--- Tiến cấp Ma Nhẫn bậc 9 ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây