Phiên Bản Mới - ĐÔNG NGÔ XÍCH BÍCH (10.01)

Từ 09-01-18

Phó Bản Nhóm Lv.140

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- PHÓ BẢN NHÓM LV.140 --


--- Giao diện phó bản nhóm Lv.140 ---

Nội Dung

  • Ra mẳt phó bản nhóm cấp Lv.140 Thương Minh Cảnh (mở khi nhân vật đạt cấp Lv.140).

--- BOSS Thương Minh Ma Sứ (Phó bản nhóm Lv.140) ---

  • Khiêu chiến phó bản nhóm Lv.140 có xác suất nhận được trang bị tiến cấp - phẩm chất: Tuyệt/Truyền/Tôn.

Lưu ý

    • Trang bị Tuyệt/Truyền/Tôn có xác suất nhận được thuộc tính ngẫu nhiên.

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây