Phiên Bản Mới - ĐÔNG NGÔ XÍCH BÍCH (10.01)

Từ 09-01-18

Tăng Cấp Thời Trang

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TĂNG CẤP THỜI TRANG --

--- Vị trí tính năng tăng cấp tại giao diện Thời Trang ---

Nội Dung

  • Tính năng mới tăng cấp Thời Trang cho phép các Thiếu Hiệp tiến hành tăng cấp các thời trang đang sở hữu, giúp tăng thêm nhiều lực chiến và thuộc tính.
  • Tích lũy Tinh Túy Thời Trang làm nguyên liệu tăng cấp cho loại phục trang tương ứng.
  • Có thể nhận được nguyên liệu này thông qua các sự kiện và hoạt động trong game.

--- Tinh Túy Thời Trang ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây