Phiên Bản Mới - ĐÔNG NGÔ XÍCH BÍCH (10.01)

Từ 09-01-18

Tiến Cấp Hoa Liên Bậc 11

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TIẾN CẤP MỚI - HOA LIÊN BẬC 11 --

--- Giao diện tiến cấp hoa liên bậc 11 ---

Nội Dung

    • Ra mắt tiến cấp Hoa Liên bậc 11 - Thương Minh.
    • Hoa Liên tăng từ bậc 10 lên bậc 11 sẽ không tính và xoá thời gian chúc phúc tiến cấp khi qua ngày mới.

--- Đồng hành sử dụng Hoa Liên bậc 11 Thương Minh ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây