Phiên Bản Mới - ĐÔNG NGÔ XÍCH BÍCH (10.01)

Từ 09-01-18

Trang Bị Đồng Hành Bậc 3

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TRANG BỊ ĐỒNG HÀNH BẬC 3 --

--- Giao diện trang bị Đồng Hành ---

Nội Dung

  • Ra mắt bộ trang bị đồng hành bậc 3 mới - bộ Ma Diệm.
  • Để mở được trang bị đồng hành bâc Ma Diệm, trang bị đó cần được mở các bậc trước theo thứ tự lần lượt là Xích Kim > Tinh Vân > Ma Diệm.

--- Trang bị Đồng Hành bậc 3 Ma Diệm-Thủ ---

--- Trang bị Đồng Hành bậc 3 Ma Diệm-Yêu ---

--- Trang bị Đồng Hành bậc 3 Ma Diệm-Trụy ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây