Phiên Bản Mới - ĐÔNG NGÔ XÍCH BÍCH (10.01)

Từ 09-01-18

Vui Rút Thưởng (10.01-16.01)

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- VUI RÚT THƯỞNG (10.01-16.01) --

Thời Gian

 • Bắt Đầu: Sau hoàn tất bảo trì 10/01/2018
 • Kết Thúc: 23h59 ngày 16/01/2018

Điều Kiện Mở

 • Máy chủ có thời gian mở từ 10 ngày trở lên.
 • Nhân vật cần đạt cấp Lv.50 trở lên để tham gia sự kiện.

Quy Tắc

 • Sử dụng vàng để tham gia rút thưởng 1 lần hoặc 10 lần. Rút 10 lần sẽ nhận được mức phí rẻ hơn.
 • Rút trúng 3 đạo cụ giống nhau, được x3 tổng số lượng đạo cụ đã trúng.
 • Rút trúng 2 đạo cụ giống nhau và 1 đạo cụ khác, nhận đạo cụ khác đó và được x2 tổng số lượng đạo cụ giống nhau đã trúng.
 • Rút trúng 3 đạo cụ khác nhau, nhận thưởng đạo cụ tương ứng.
 • Tham gia rút thưởng có thể nhận được Điểm Đổi Thưởng, tích luỹ Điểm Đổi Thưởng để đổi và nhận thêm quà tương ứng.

Phần Thưởng

  • Tham gia tiến hành rút thưởng có thể nhận được:

--- Phần thưởng có thể nhận được khi tham gia rút thưởng bằng Vàng ---

   • Đặc biệt, tích lũy Điểm Đổi Thưởng sau mỗi lần rút thưởng để đổi các vật phẩm hiếm tại giao diện Đổi Thưởng như Sách Đúc Dây-Ngự Thiên, Mảnh Sách Đúc, Tinh Túy Đồ Bơi, tinh phách trân bảo Mộng Đài / Quang Minh cực đẹp:

--- Giao diện đổi thưởng ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây