Phiên Bản Mới THÁNG 03 (28.02.2018)

Từ 27-02-18

Chú Linh Cánh

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- CHÚ LINH CÁNH --

-- Tính năng mới Chú linh Cánh --

Nội Dung

    • Ra mắt tính năng mới Chú linh Cánh.
    • Điều kiện mở: Tiến cấp cánh đạt bậc 10 sẽ xuất hiện tính năng Chú linh Cánh.

-- Tiến hành Chú linh --

    • Sử dụng đạo cụ Huyền Tinh làm nguyên liệu Chú linh.
    • Có thể nhận được đạo cụ Huyền Tinh thông qua phó bản Linh Phách-Cánh và các hoạt động khác.

--Đạo cụ Huyền Tinh --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây