Phiên Bản Mới THÁNG 03 (28.02.2018)

Từ 27-02-18

HĐ Đổi-Ngoại Trang Hiếm

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- HOẠT ĐỘNG ĐỔI - ĐỔI NGOẠI TRANG HIẾM --

Nội Dung

    • Tại tính năng HĐ Đổi, tích lũy đạo cụ Huyền Kim Tinh làm nguyên liệu đổi ngoại trang (thời trang, đồ bơi, dị dung, mảnh trân bảo,..).
    • Qua các hoạt động và sự kiện khác có thể nhận đạo cụ Huyền Kim Tinh

-- Đạo cụ Huyền Kim Tinh --

Giao diện đổi ngoại trang

-- Giao diện HĐ Đổi - Đổi Thời Trang --

-- ĐỔI THỜI TRANG --

Thời TrangHuyền Kim Tinh
Tinh Túy Thời Trang 1
Thiên Lang 15
Mị Ảnh 8
Điệp Phiên 8
Đạp Tân Xuân 10
Tam Tạng 15
Thanh Xuân Viên 10
Hứa Tiên 12
Lưu Hoàng Thúc 20
Cổ Hoặc 15
Alice 12
Tuyết Ca 15
Tôn Quyền 15

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây