Phiên Bản Mới THÁNG 03 (28.02.2018)

Từ 27-02-18

Phó Bản Linh Phách-Cánh

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- PHÓ BẢN LINH PHÁCH CÁNH --

-- Phó bản Linh Phách-Cánh --

Nội Dung

    • Ra mắt phó bản đơn mới Linh Phách-Cánh.
    • Điều kiện mở: Cần mở được tính năng Chú linh Cánh mới có thể tham gia phó bản này.
    • Mỗi ngày, vượt phó bản sẽ nhận được kinh nghiệm EXP và đạo cụ Huyền Tinh.
    • Có thể dùng vàng để tạo mới và càn quét phó bản, tối đa 1 lần.

-- Vượt phó bản nhận EXP và Huyền Tinh --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây