Phiên Bản Mới - VÕ VƯƠNG ĐẠI HỘI (13.09.2017)

Từ 12-09-17

Kỹ Năng Truyền Thuyết - Tây Du Phục Yêu

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- KỸ NĂNG TRUYỀN THUYẾT - TÂY DU PHỤC YÊU --

Nội Dung

  • Bổ sung thêm hạng mục thu thập combo " Tam Tạng", gồm:
    1/. Thời Trang: "Trang-Tam Tạng".
    2/. Trân Bảo: "Trân Bảo-Quyền Trượng".
    3/. Trân Bảo: "Trân Bảo-Long Mã".

--- Giao diện hạng mục combo “Tam Tạng” ---

Kỹ Năng Truyền Thuyết

  • Thu Thập đủ bộ combo kích hoạt Kỹ Năng Truyền Thuyết – Trầm Mặc.

--- Trầm Mặc – Kỹ Năng Truyền Thuyết ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây