Phiên Bản Mới - VÕ VƯƠNG ĐẠI HỘI (13.09.2017)

Từ 12-09-17

Tiến Cấp Mới - Thần Binh Bậc 11

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

-- TIẾN CẤP MỚI - THẦN BINH BẬC 11 --

Ra Mắt Thần Binh Bậc 11

  • Ra mắt tiến cấp thần binh bậc 11 – Băng Vọng Nguyệt.
  • Thần Binh tăng từ bậc 10 lên bậc 11 sẽ không tính và xoá thời gian chúc phúc tiến cấp khi qua ngày mới.

--- Thần Binh Bậc 11 – Băng Vọng Nguyệt ---

Tùy Chỉnh Hiển Thị Thần Binh

  • Bổ sung thêm nút lựa chọn hiển thị ngoại trang thần binh --> khi dùng thì hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị hình ảnh Thần Binh theo nội dung tùy chỉnh.

--- Tùy Chỉnh Hiển Thị Thần Binh ---

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây